Wszystkie te materiały przekazaliśmy do rąk własnych Pielęgniarek, Ratowników, Lekarzy i Wolontariuszy.

Jednostki, które już wsparliśmy:

• Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa; Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

• Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa; Oddział Chirurgii

• Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa; Poradnia Diabetologiczna

• Szpital Bielański, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa; ratownicy medyczni

• Mazowiecki Szpital Bródnowski, Ludwika Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa; Centralna Sterylizatornia

• Mazowiecki Szpital Bródnowski, Ludwika Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa; Oddział Ginekologiczny

• Międzyleski Szpital Specjalistyczny, ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa; Oddział Laryngologii

• Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

• Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa

• Szpital Powiatowy w Otwocku, ul. Batorego 44, 05-400 Otwock

• Szpital św. Anny, ul. Adama Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno

• Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów; Klinika Kardiologii

• Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa

• Instytut Matki i Dziecka, ul. Marcina Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa

• Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim; Szpitalny Oddział Ratunkowy

• Nowodworskie Centrum Medyczne, Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

• Komisariat Policji Warszawa-Rembertów, ul. Plutonowych 6, 04-404 Warszawa Rembertów

• Placówka Straży Granicznej w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1C, 02-143 Warszawa

• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa

• Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny, Fundacja Rodzin Adopcyjnych, Stefana Batorego 44, 05-400 Otwock

• Spółdzielnia Pracy Specjalistów Rentgenologów im. prof. W. Zawadzkiego, ul. Ludwika Waryńskiego 9, 00-647 Warszawa

• Chata Biesiadna (zaopatrzenie w obiady dla Szpitala Bródnowskiego), ul. Borzymowska 2, 03-565 Warszawa